Odszkodowania

Zostałeś poszkodowany w wypadku?

Skradziono lub zniszczono Twój samochód?

Twoje zdrowie ucierpiało w wyniku błędu lekarskiego?

 

To jedynie nieliczne z pytań, które należy

sobie zadać chcąc dochodzić odszkodowań

               za poniesione szkody.

 

 

Świadczymy usługi w zakresie dochodzenia:

  • odszkodowań majątkowych i komunikacyjnych OC, AC
  • roszczeń z tytułu szkód osobowych
         - zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
     - uszczerbku na zdrowiu
     - zwrot kosztów leczenia
     - renty uzupełniające
     - odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej